Nhân sự kiện ra mắt phiên bản Tiếu Hiệp Giang Hồ,Thánh nữ sẽ mang đến ưu đãi nạp 1 được 2 vĩnh viễn dành cho các vị như sau.

  • Ưu điểm: HP cao, Thủ tốt
  • Nhược điểm: Độ chính xác và xuyên giáp thấp.
  • Vũ khí: Đao | Chi tiết
  • Ưu điểm: Sát thương độ chính xác cao, xuyên giáp tốt.
  • Nhược điểm: HP thấp, khả năng phòng thủ yếu.
  • Vũ khí: Cung | Chi tiết